Screenkankaan kohtaama aurinkoenergia on Rs+Ts+As=100%
Osa heijastuu pois, osa imeytyy kankaaseen ja osa läpäisee kankaan

Screenkaihtimeksi kutsutaan kaihdinta, joka on valmistettu käyttäen erityisesti aurinkosuojatuotteisiin tarkoitettua tiheäsilmäistä reikäverkkokangasta (eng. screen= verkko, suojaverkko). Screenkankaita on useita erilaisia, vahvuisia ja eri ominaisuuksilla, mutta pääosin valmistusmateriaalina käytetään pinnoitettua polyesteriä tai lasikuitua. Eri kankaiden pakkaleveydet vaihtelevat n. 150cm:stä 300cm:iin, joten suuriakin lasipintoja voidaan suojata ilman kankaiden liitossaumoja. Mikäli sauma on tehtävä, tehdään se yleensä ns. hitsaamalla kangaspalat yhteen.

Tärkeitä seikkoja kankaan valinnassa eri käyttökohteisiin ovat lämpö- ja optiset ominaisuudet. Lämpöominaisuudet jakautuvat aurinkoenergian – siis valon ja lämmön heijastavuuteen (Solar reflectance, Rs), läpäisyyn (Solar transmittance Ts) sekä absorptioon (=imeytymiseen; Solar absorptance, As).
Screenkaihtimeen kohdistuvan aurinkoenergian kokonaismäärä on näiden edellä mainittujen osien kokonaissumma.
Screenkankaan optiset ominaisuudet jaetaan puolestaan kahteen määreeseen: kankaan avoimuuteen (Openness Factor, OF) sekä näkyvän valon läpäisyyn ( Visible light transmittance, Tv ).Openness factor kertoo kankaassa olevien “reikien ” suhteellisen osuuden kankaan pinta-alasta. Tv puolestaan ilmoittaa prosenttiosuuden näkyvästä valosta joka kankaan läpäisee.

Näiden lisäksi huomion arvoinen on kankaan kokonaisaurinkoenergian läpäisy, (Total solar factor, gtot) joka kertoo kuinka paljon aurinkoenergiaa tunkeutuu huoneeseen kaihtimen sekä lasin läpi. Mitä matalampi tämä arvo on, sitä parempi on kankaan lämmönestokyky.

Lue lisää www.screenkaihtimet.info